Yêu cầu quyền truy cập chỉnh sửa
Đăng nhập vào Google để lưu tiến trình của bạn. Tìm hiểu thêm
*Bắt buộc
This year, we pledge to begin a dialogue about cultural appropriation- what it is, how it harms us, and how we can commit to appreciate, not appropriate. Pick up a button and pledge with us.
Name *
Câu trả lời của bạn
Year + Program *
Câu trả lời của bạn
Signature *
Câu trả lời của bạn
Email (Optional)
Câu trả lời của bạn
Gửi
Xóa hết câu trả lời
Không bao giờ gửi mật khẩu thông qua Google Biểu mẫu.
Nội dung này không phải do Google tạo ra hay xác nhận. Báo cáo Lạm dụng - Điều khoản Dịch vụ - Chính sách quyền riêng tư
 
 
Alma Mater Society Footer Logo

Alma Mater Society of Queen's University

Queen’s University sits on the traditional lands of the Haudenosaunee & Anishinaabe peoples.
L’Université Queen’s est située sur les terres traditionnelles des peuples Haudenosaunee et Anishinaabe.
Alma Mater Society Footer Logo