Violation of the Code of Conduct Complaint Form (Individuals)

Violation of the Code of Conduct Complaint Form (Individuals)
Please include as much information as possible. The name of the complainant and respondent is necessary for the case to be processed. Please note that all complaints will be kept confidential and will only be shared with members of the non-academic discipline system.
Đăng nhập vào Google để lưu tiến trình của bạn. Tìm hiểu thêm
*Bắt buộc
Contact Information
Your name *
Câu trả lời của bạn
Your email *
Câu trả lời của bạn
Your phone number *
Câu trả lời của bạn
Incident Details
Individual’s name *
Câu trả lời của bạn
Location of incident *
Câu trả lời của bạn
Time of incident *
Câu trả lời của bạn
Description of the incident *
Câu trả lời của bạn
Please indicate if (and how) you were directly harmed *
Câu trả lời của bạn
Would you like to know the outcome of this complaint *
Gửi
Xóa hết câu trả lời
Không bao giờ gửi mật khẩu thông qua Google Biểu mẫu.
Biểu mẫu này đã được tạo ra bên trong The Alma Mater Society of Queen's University. Báo cáo Lạm dụng