Undergraduate Research Mentorship Award

Undergraduate Research Mentorship Award
This is the inaugural year for the Undergraduate Research Mentorship Award. This award is meant to honour the contributions of professors that have encouraged undergraduate research at Queen's. This comes in many forms, such as thesis supervision, inquiry projects in the classroom, or supervising a capstone project. This is an initiative to recognize excellent mentorship of undergraduate scholars.
Đăng nhập vào Google để lưu tiến trình của bạn. Tìm hiểu thêm
*Bắt buộc
Please explain how you met the nominee, and your current relationship. (200 words) *
Câu trả lời của bạn
Please explain how the nominee has encouraged undergraduate research. (250 words) *
Câu trả lời của bạn
Please explain how the nominee's mentorship has created a lasting impact on your Queen's experience? (250 words) *
Câu trả lời của bạn
How has the nominee challenged you to grow as a scholar? (200 words) *
Câu trả lời của bạn
Is there anything else you would like to say about the nominee? (300 words max.) *
Câu trả lời của bạn
Gửi
Xóa hết câu trả lời
Không bao giờ gửi mật khẩu thông qua Google Biểu mẫu.
Biểu mẫu này đã được tạo ra bên trong The Alma Mater Society of Queen's University. Báo cáo Lạm dụng
 
 
Alma Mater Society Footer Logo

Alma Mater Society of Queen's University

Queen’s University sits on the traditional lands of the Haudenosaunee & Anishinaabe peoples.
L’Université Queen’s est située sur les terres traditionnelles des peuples Haudenosaunee et Anishinaabe.
Alma Mater Society Footer Logo